Bunker

Er det Follo, Nedre Romerike, Øvre Romerike eller Vestregionen som gjør den største innsatsen for bøkenes fremtid?

Året er 2051, og den verden du kjenner har forandret seg drastisk. Tyranner styrer og all kultur er forbudt. De fleste bøker er ødelagt, og det blir opp til deg å redde de resterende fra å gå tapt for alltid. Fyll den hemmelige bunkeren med bøker for å sikre at både du og resten av verden vil ha bøker å lese i framtiden. For å berge bøkene må du registrere deg i motstandsbevegelsen og løse ukesoppdragene.

6

6

8

6