JUST READ IT!

Året er 2051, og den verden du kjenner har forandret seg drastisk. Tyranner styrer og all kultur er forbudt. De fleste bøker er ødelagt og det blir opp til deg å redde de som er igjen fra å gå tapt.

For å berge bøkene må du registrere deg i motstandsbevegelsen og løse ukesoppdragene. Hvilket distrikt gjør den største innsatsen for bøkenes framtid?

Når du spiller og laster opp det du har tegnet, skrevet og animert, vil den hemmelige bunkeren fylles opp med bøker.

Hver mandag i 4 uker fra 21. september, legges det ut nytt ukesoppdrag. I mellomtiden kan du løse quiz . Nye quizzer blir lagt ut hver onsdag og fredag.

Hjelp til!

Spillperioda er nå slutt.